تصاویرایستگاههای فوق توزیع و انتقال
فعالیت شرکت در بخش صنعت برق

 

طراحی ، مشاوره ، نصب ، تست و راه اندازی پستهای فوق توزیع
ساخت تابلوهای کنترل و حفاظت پستهای فوق توزیع
ساخت انواع ترانسفورماتورهای توزیع با نسبت تبدیلهای خاص
ساخت انواع کوبیکلهای 20 kv و 33 kv
ساخت انواع تابلوهای توزیع و اندازه گیری
آموزش کارگاه های تخصصی پستهای فشارقوی
اتوماسیون دستگاههای صنعتی
نصب ، راه اندازی و پارالل نمودن ژنراتورها

توضیحات

 

پانلهای برق Electrical Panel
1-      ساخت انواع پاتلهای برق شامل: پانلهای کنترل و حفاظت و توزیع در ولتاژهای مختلف
2-      ساخت انواع تابلوهای کنترل دور و PLC و تابلوهای کنترل اتوماتیک
 
ترانسفورماتورهای خاص Special Transformer
1-      ساخت انواع ترانسفورماتورهای خاص با ولتاژهای مختلف جهت استفاده در پروژه با نسبت تبدیلهای 11000 KV – 6.8 KV – 1000 V – 630 V – 400 V – 220 V – 110 V
2-      ساخت انواع ترانسفورماتورهای مورد نیاز ماشینهای حفار TBM و دستگاههای رودهدر
 
ایستگاههای فوق توزیع و انتقال
1-      طراحی ، مشاوره ، اجرا ، تست و راه اندازی ایستگاههای فوق توزیع و انتقال 400KV , 230KV,132KV,63KV
2-      ساخت کوبیلهای فشار متوسط 33KV , 20KV

تصاویر پانلهای برق