تصاویر
لیست تولیدات

 

1.فن kw110 با قطر mm 1600 دارای الکتروموتور دالاندر – تابلو برق دالاندر – تک سایلنسر – rpm 3000
 
2. فن kw 75 با قطر mm 900 – تابلو برق ستاره مثلث – تک سایلنسر و دو سایلنسر – rpm 3000
3.فن kw 75 با قطر mm 900 دارای الکترو موتور دالاندر غربی  - تابلو برق دالاندر – دو سایلنسر – 3000 rpm
4. فن 75 kw با قطر 900mm دارای تابلو برق کنترل دور – تک سایلنسر و دو سایلنسر – 3000 rpm
5. جت فن 2*18.5 kw با قطر 600mm-  تابلو برق - تک سایلنسر و دو سایلنسر 3000 rpm
6. جت فن 2*15 kw با قطر 600 mm - تابلو برق – تک سایلنسر و دو سایلنسر 3000 rpm
7. فن با دبی 6 m3/s دارای قطر 600 mm دارای الکترو موتور 18/5 kw – تک سایلنسر – 3000 rpm
8. فن با دبی 4 m3/s دارای قطر 600 mm دارای الکترو موتور 500 kw – تک سایلنسر – 3000 rpm
9. سایلنسر برای دستگاه فن 600 mm با قطر خارجی 1200 mm
10. سایلنسر برای دستگاه فن 600 mm با قطر خارجی 800 mm
11. داکت سایز 900 cm ایرانی با حلقه آویز
12. داکت سایز 120 cm ایرانی با حلقه آویز
13. داکت سایز 140 cm ایرانی با حلقه آویز
14. دستگاه میکسر تونلی 7 متر مکعبی قابل حرکت بر روی ریل
15. دستگاه پرس کریت تونلی 7 متر مکعبی قابل حرکت بر روی ریل

تصاویر